TUTTI FRUTTI INSTAGRAM TAKEOVER

OM

Tutti Frutti är ett populärt godismärke från Fazer.

UTMANING

Hur kan man optimera en treveckors-kampanj? Vad kan Tutti Frutti göra istället för en enkel landningssida och tävlingsfunktion?

LÖSNING

Vi insåg att den stora majoriteten av den tilltänkta målgruppen fanns på Instagram, så vi byggde in hela tävlingen på Instagram genom att skapa ett unik upplevelse som byggde på mosaikmönster. Genom att klicka igenom ett flertal musikbaserade frågor fick deltagaren en chans att vinna ett pris.

RESULTAT

Att använda en unik mekanism för tävlingen attraherade fler deltagare än det förväntade antalet för en treveckors-kampanj. Kampanjen fick även uppmärksamhet och generade buzz i social medier för sin unika karaktär.

Kund: Fazer
Tjänster: Social Media Kampanj
Länk: www.instagram.com

TUTTI FRUTTI INSTAGRAM TAKEOVER

ABOUT

Tutti Frutti is a popular brand of candy from Fazer.

CHALLENGE

How can you optimise a short 3 week campaign? What can Tutti Frutti do instead of a flat landing page and competition mechanism?

SOLUTION

We realised the vast majority of the intended audience were on Instagram, so we built the entire competition IN to Instagram using a unique mosaic-style experience. Clicking through a series of music-based questions on Instagram accounts, the competitor was rewarded with a chance to win a prize on completing the quiz.

RESULTS

Using such a unique mechanism for the competition attracted more competitors than is usually anticipated for such a short-term Tutti Frutti campaign. The campaign also attracted praise and buzz in social media due to its unique nature.