CONTENT AS A SERVICE!

Fler och fler tjänster i dagens samhälle är prenumerationsbaserade eftersom dessa tjänster är flexibla, skalbara och erbjuder möjligheten att avbryta tjänsten när det passar dig, inte när det passar företaget. Trött på krångel och varierande kostnader för det typiska skapandet hos digitala byråer bestämde vi oss för att konvertera en omodern affärslösning till en abonnemangsbaserad. Det betyder att istället för projektavtal och kontrakt med dolda kostnader så paketerar vi våra team av specialister under endast en abonnemangsavgift. Vi har också digitaliserat våra processer och verktyg för att bättre kunna spåra dina produktioner och leveranser.

Det är vi kallar ett modernt sätt att köpa kreativt innehåll!

Today most of your services are subscription based. Your music, your tv-series and movies, your telecom and even your car. Subscriptions are easy to understand, easy to budget and you can unsubscribe whenever you want.

Normally when you buy communication and content from an agency you often don’t know how much it will cost you. They may charm you with creative awards, hipster beard and cool buzz-words but that doesn’t always mean your business gets bang for your bucks.

We want to change the way you invest in content marketing. Content should be seen as an operating cost rather than a variable cost. It’s something you need to do on a regular basis in order to achieve great business results.

Unlike other digital agencies, our offer is that we package our team of specialists into something that is easy to understand. We’ve also digitized our processes and tools to better track your productions and deliveries.

This is what we call a modern way of buying creative content.

Några av de verktyg vi jobbar med

Varje dag hjälper vi våra kunder med deras innehållsmarknadsföring. Och ibland gör vi saker tillsammans med våra plattformspartners som erbjuder utmärkta verktyg för att nå kundernas slutanvändare. Dessa verktyg används av våra team dagligen.

VÅRT ARV

Migaloo grundas av ett team av digitala kreatörer i Göteborg som heter BRV Agency.BRV (grundad 2016) fokuserar på att leverera bra användarupplevelser och designlösningar för sina kunder i de digitala kanalerna. BRV har från början utmanat de befintliga byråmodellerna och arbetar på nya och moderna sätt.Nästa steg i BRV: s resa var att kunna fortsätta arbeta med sina kunders webbplatser, appar eller sociala medier genom att leverera bra och kreativt innehåll för att driva trafik för att öka försäljningen eller bygga varumärkesmedvetenheten.Det var då idén kring Migaloo föddes. Migaloo delar några av sina nyckelpersoner med BRV, men har ett eget team av reklamare och producenter.

LÄS MER OM BRV AGENCY